PODMÍNKY POUŽITÍ BMW GROUP OFFERHUB

I. PŘEDMĚT

 

  1. Následující pravidla (dále jen „Pravidla“) určují podmínky používání internetové platformy („BMW Group Offerhub“), kterou vyvinula a spravuje společnost BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o., zákazníkem (jak je definováno v bodě I.3 níže). Místní kancelář v Polsku („BMW“). BMW Group Offerhub poskytuje zákazníkům možnost rezervace („Rezervace“) nových a ojetých vozidel značek „BMW“ a „MINI“. („Vozidla“) nabízená partnery BMW („Dealeři“) k rezervaci na BMW Group Offerhub, jakož i s využitím dalších funkcí poskytovaných BMW (jejichž příklady jsou uvedeny v části II.1. níže).

  2. Zákazník je buď (i) fyzická osoba, která využívá Offerhub společnosti BMW Group za účelem, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností, a je tedy spotřebitelem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, nebo (ii) společnost či fyzická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost.

  3. Podmínky Rezervace, což je dohoda mezi Klientem a Prodávajícím, jsou Klientovi sděleny samostatně před Rezervací a Klient je musí akceptovat, aby si mohl Vozidlo na BMW Group Offerhub rezervovat. BMW není smluvní stranou rezervační smlouvy ani žádné další kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

 

II. CHARAKTERISTIKA BMW GROUP OFFERHUB

1. BMW Group Offerhub je online databáze, prostřednictvím které mohou Zákazníci získat informace o Vozidlech nabízených Dealery, mohou si vybrané Vozidlo rezervovat a využívat další funkce nabízené BMW. Nabídkový portál BMW Group Offerhub nabízí zákazníkům umožnit například tyto funkce:

1.1. Výběr a jmého vozidla, které si chtějí rezervovat;

1.2. Uvedení dalších služeb souvisejících s Vozidlem, které by Zákazník chtěl využívat, pokud o nich obsahuje nabídkový portál BMW Group Offerhub informace;

1.3. Uvedení preferovaného způsobu a podmínek dodání Vozidla (vyzvednutí Vozidla ze skladu příslušného Dealera nebo dodání Vozidla na adresu uvedenou Zákazníkem);

1.4. Uvedení preferovaného způsobu a podmínek platby za Vozidlo;

1.5. Poskytnutí osobních údajů v souvislosti s rezervací;

1.6. Potvrzení a odeslání rezervace obsahující výše uvedené informace;

1.7. Získávání všech potřebných informací o Vozidlech a službách nabízených na BMW Group Offerhub;

1.8. Získávání informací o novém zboží a službách nabízených na BMW Group Offerhub;

1.9. Možnost uložit informace o vybraných vozidlech jako oblíbené nebo uložit vyhledávání provedené zákazníkem;

1.10. Kontrola rezervací provedených zákazníkem a jejich stavů.

BMW může také zavést nové funkce do BMW Group Offerhubu nebo je odstranit.

 

 

2. Předpokládá se, že elektronická prohlášení učiněná Zákazníkem prostřednictvím BMW Group Offerhub jsou učiněna osobou, jejíž údaje Zákazník uvede během registrace a/nebo procesu Objednávky.

 

 

 

III. POUŽITÍ BMW GROUP OFFERHUB

 

  1. Pro účely využívání BMW Group Offerhub pro všechny služby, které jsou na něm nabízeny, se zákazník musí zaregistrovat prostřednictvím portálu myBMW. Po registraci se zákazník přihlásí na BMW Group Offerhub prostřednictvím svých přihlašovacích údajů u BMW Group. 

  2. Pro používání BMW Group Offerhub je nutné mít počítač s připojením k internetu a aktuální verzi internetového prohlížeče.

  3. Zákazník nesmí na BMW Group Offerhub zveřejňovat nezákonný obsah.

  4. Jakékoliv stížnosti týkající se fungování BMW Group Offerhub lze podat prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na adrese https://www.bmw.cz/forms/rfc/rfc.html.

  5. Používání BMW Group Offerhub je bezplatné a zákazník nese pouze standardní náklady stanovené poskytovateli zvolených komunikačních prostředků (např. telefon, internet, pošta, kurýr atd.).

 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

 

  1. BMW Czech Republic s.r.o., společnost se sídlem Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, je správcem osobních údajů poskytnutých Zákazníkem v souvislosti s využíváním služeb poskytovaných elektronicky, tj. využíváním Group BMW Offerhub. Zákazník má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a omezení jejich zpracování (za určitých okolností), jakož i právo požadovat jejich přenos. Více informací o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti BMW Czech Republic s.r.o. najdete zde.

  2. Prodávající je správcem osobních údajů poskytnutých zákazníkem za účelem uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím. Zákazník má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a omezení jejich zpracování (za určitých okolností), jakož i právo požadovat jejich přenos. Kontaktní údaje prodávajícího a další informace o zpracování osobních údajů zákazníka prodávajícím jsou k dispozici v okamžiku provedení rezervace.

 

STÁHNOUT VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY